IZRADA PROJEKATA ZA EU FONDOVE

BESPOVRATNA SREDSTVA

Bespovratna financijska sredstva EU fondove ( integrirani pretpristupni fond IPA, Program EU, Kohezijski fond i strukturni fondovi) dostupni su za hrvatske prijavitelje preko propisanih natječaja, a uvjet da bi se prijavili je izrada projekta.

Postupak izrade projekta je proces u kojem je potrebno na praviti:

  1. savjetovanje i analizirati dostupne natječaje
  2. odabrati natječaj koji odgovara id eji prijavitelja i zadovoljiti zahtjeve natječaja
  3. izraditi projekt, aplicirati ipratiti stanje natječaja
  4. po odobrenju projekta poštovati rokove, pisati izvješća u fazama provedbe, kao i završno izvješće o projektu. Ovisno o vrsti i veličini projekta, moguće je dogovoriti samo izradu poslovnog projekta, ali za kompleksnije projekte i vođenje po fazama
hourglass-1703349_1920
workshop-1746275_1920

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

Pružamo uslugu izrade poslovnih planova za prijavu za bespovratna sredstva HZZ ili ukliko nemate dovoljno sredstava za financiranje projekta odobrenog preko EU fondova, ovo je način za osiguravanje financijskih sredstava kako bi sve faze bile ispoštovane u predvidjenim rokovima.
Osim izrade poslovnih planova pružamo uslugu pripreme bankovne dokumentacije za kreditiranje, kao i kredita koje nudi Hamag Bicro.
Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na navedene kontakte