IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

planing-1200

"Poslovni plan je korak do realizacije Vaše odlične ideje u djelo!"

Pružam uslugu izrade poslovnih planova za HZZ potpore za samozapošljavanje. Poslovni plan za HZZ je naizgled jednostavna forma, medjutim za osobe koje se nisu susretale sa poslovnim procesima, može biti nepremostiva stepenica koja ih dijeli do ostvarenja poslovne ideje.

Ukoliko nemate dovoljno sredstava za financiranje projekta odobrenog preko EU fondova, jedan od načina za osiguravanje financijskih sredstava kako bi sve faze bile ispoštovane u predviđenim rokovima je uzimanje HAMAG Bicro zajmova ili investicijskih kredita.
HAMAG Bicro nudi zajmove mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

HBOR nudi niz investicijskih krediti za ciljane skupine kao što je poduzetništvo mladih, žena i početnika; investicije privatnog sektora; obrtna sredstva; financijsko restrukturiranje; investicijski kredit za ruralni razvoj.

Uslugu virtualnog asistenta koristim od kada sam upoznat sa takvim načinom poslovanja. Izuzetno sam zadovoljan sa Sašinom komunikacijom i dogovorima, jer znam da će posao biti obavljen odgovorno i na vrijeme, a moji dokumenti su na sigurnom. Imam pet manjih firmi pa kombiniram usluge koje su mi potrebne kako bi dobio više vremena za razvoj poslovanja.
Goran K., Zagreb

Suradnju sa Sašom sam počela na preporuku jer sam imala kratki rok za predaju poslovnog plana u HZZ. 100% je bila predana poslu, sa mnoštvom savjeta i stručnom podrškom. Preporučila sam ju svojim kolegama za savjetovanje.
Antonela Č., Zagreb